Buscar

 

 

 

2016KO OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016

 

Xedea:

Honen bidez Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkarteak 2016. urteari dagokion Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten du. Batzarra elkartearen egoitzan egingo da.

 

Objeto:

Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente a este año 2016 que celebrará esta Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkartea

Data / Fecha:

2016ko AZAROAREN 24an, osteguna

Jueves, día 24 de NOVIEMBRE del 2016

Ordutegia eta tokia / Horario y lugar celebración:

               

                                     19:30 - Lehen deialdia / primera convocatoria

                                     20:00 - Bigarren deialdia / segunda convocatoria

                                    

                                     S.D. Erlaitz M.E (egoitza soziala / sede social)

                                     Peña kalea, zk.gabe (trasera nº 18 San Marcial kalea)

Hau izango da

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA

       -       Zuzendaritza Batzordearen agurra

-          2015ko azaroaren 26ko ohiko Batzar

-          nagusiaren akta irakurri eta hala erabakitzen bada, honen onartzea.

-          Elkartearen 2016 urteko jardueren memoria.

-          Balantze ekonomikoa 2.016.

-          Elkartearen egungo egoera eta 2017rako asmoak.

-          2017ko jardueren egutegia

-          Galderak eta eskariak.

 

Con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

       -       Saludo de la Junta Directiva

-          Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general ordinaria celebrada el pasado día 26 de Noviembre del 2015.

-          Memoria de Actividades de la Sociedad durante el presente año 2.016.

-          Balance económico

-          Situación actual de la sociedad y perspectivas para el año 2017.

-          Calendario de actividades 2017

-          Ruegos y preguntas.