Buscar

 

2017KO OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2017

 

Xedea:

Honen bidez Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkarteak 2017. urteari dagokion Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten du. Batzarra elkartearen egoitzan egingo da.

 

Objeto:

Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente a este año 2017 que celebrará esta Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkartea.

Data / Fecha:

2017ko AZAROAREN 30an, osteguna

Jueves, día 30 de NOVIEMBRE del 2017

Ordutegia eta tokia / Horario y lugar celebración:

               

                                     19:00 - Lehen deialdia / primera convocatoria

                                     19:30 - Bigarren deialdia / segunda convocatoria

                                    

                                     S.D. Erlaitz M.E (egoitza soziala / sede social)

                                     Peña kalea, zk.gabe (trasera nº 18 San Marcial kalea)

Hau izango da

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA

      -Zuzendaritza Batzordearen agurra.

- 2016ko azaroaren 24ko ohiko Batzar

nagusiaren akta irakurri eta hala erabakitzen bada, honen onartzea.

- Elkartearen 2017 urteko jardueren memoria.

-        Balantze ekonomikoa 2017.

-     Elkartearen egungo egoera eta 2018rako asmoak.

-        2018ko jardueren egutegia.

- Erlaitz 2017 laisterketa antolatzeko arazoak.

- Lehendakari berriaren hautaketa.

-        Galderak eta eskariak.

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA:

Informazio gehiago elkartearen web gunean.

Besterik gabe, batzarrera etorriko zarelakoan, nire agurrik beroena,

 

Con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

      -   Saludo de la Junta Directiva.

-  Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general ordinaria celebrada el pasado día 24 de Noviembre del 2016.

-       Memoria de Actividades de la Sociedad durante el presente año 2.017.

-       Balance económico 2017.

Situación actual de la sociedad y perspectivas para el año 2018.

-    Calendario de actividades 2018.

- Problema organización carrera Erlaitz 2017.

- Elección nuevo Presidente.

-          Ruegos y preguntas.

OTRA DOCUMENTACIÓN:

Más información en la web de la sociedad.

Sin otro particular y esperando tu asistencia, se despide de ti,

Presidentea

Fdo/Sin. Dn. Juan Carrera Jauna