Buscar

   

2018KO EZOHIKO BATZAR DEIALDIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2018

 

 

Xedea:

Honen bidez Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkarteak 2018. urteari dagokion Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten du. Batzarra elkartearen egoitzan egingo da.

 

Objeto:

Por la presente se convoca a la Asamblea Extraordinaria correspondiente a este año 2018 que celebrará esta Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkartea.

Data / Fecha:

2018ko MARTXOAREN 22an, osteguna

Jueves, día 22 de MARZO del 2018

                            Ordutegia eta tokia / Horario y lugar celebración:

               

19:00 - Lehen deialdia / primera convocatoria

                          19:30 - Bigarren deialdia / segunda convocatoria

                                    

                          S.D. Erlaitz M.E (egoitza soziala / sede social)

                       Peña kalea, zk.gabe (trasera nº 18 San Marcial kalea)

Hau izango da

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA

       -       Zuzendaritza Batzordearen agurra.

-          2017ko azaroaren 30ko ohiko Batzar

nagusiaren akta irakurri eta hala erabakitzen bada, honen onartzea.

-          Lehendakari berriaren hautaketa eta zuzendaritza-batzordea.

-          Galderak eta eskariak.

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA:

Informazio gehiago elkartearen web gunean.

Besterik gabe, batzarrera etorriko zarelakoan, nire agurrik beroena,

 

Con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

    

     -     Saludo de la Junta Directiva.

-          Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general ordinaria celebrada el pasado día 30 de Noviembre del 2017.

-          Elección nuevo Presidente y Junta Directiva

-          Ruegos y preguntas.

OTRA DOCUMENTACIÓN:

Más información en la web de la sociedad.

Sin otro particular y esperando tu asistencia, se despide de ti,

Presidentea

Fdo/Sin. Dn. Juan Carrera Jauna