2019KO OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2019

 

Xedea:

Honen bidez Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkarteak 2019. urteari dagokion Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten du. Batzarra elkartearen egoitzan egingo da.

 

Objeto:

Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente a este año 2019 que celebrará esta Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkartea.

Data / Fecha:

2019ko AZAROAREN 28an, osteguna

Jueves, día 28 de NOVIEMBRE del 2019

Ordutegia eta tokia / Horario y lugar celebración:

               

                                     19:00 - Lehen deialdia / primera convocatoria

                                     19:30 - Bigarren deialdia / segunda convocatoria

                                    

                                     S.D. Erlaitz M.E (egoitza soziala / sede social)

                                     Peña kalea, zk.gabe (trasera nº 18 San Marcial kalea)

Hau izango da

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA

       - Zuzendaritza Batzordearen agurra.

- 2018ko Azaroaren 29ko ohiko Batzar nagusiaren akta irakurri eta hala erabakitzen bada, honen onartzea.

-   Upeletegi-jabearen dimisioa eta

kargurako boluntario proposamenak.

- Elkartearen 2019 urteko jardueren memoria.

-        Balantze ekonomikoa 2019.

-      Elkartearen egungo egoera eta 2020rako asmoak.

-        2020ko jardueren egutegia.

-        Galderak eta eskariak.

 

Besterik gabe, batzarrera etorriko zarelakoan, nire agurrik beroena,

 

Con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

       -       Saludo de la Junta Directiva.

-   Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general ordinaria celebrada el pasado día 29 de Noviembre del 2018.

-    Dimisión del Bodeguero y propuestas de voluntarios para el cargo.

-       Memoria de Actividades de la Sociedad durante el presente año 2.019.

-       Balance económico 2019.

-  Situación actual de la sociedad y perspectivas para el año 2020.

-     Calendario de actividades 2020.

-          Ruegos y preguntas.

 

Sin otro particular y esperando tu asistencia, se despide de ti,

Lehendakaria

Sin./Fdo. Dn. Antxon Labaien Borges Jauna