extracto del BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO, que podeis consultar en la web de la EMF https://www.emf.eus/Noti/2020/DECRETO_8-2020_de_10_de_mayo_del_Lehendakari.pdf

 

Artículo 3.– Deporte y actividad física.1.– Se podrá realizar actividad física y deportiva, siempre respetándose las medidas de seguridad, salud e higiene establecidas por las autoridades sanitarias, dentro del término correspondiente al municipio en el que se tenga fijada la residencia y en los colindantes.2.– Las instalaciones deportivas al aire libre de gestión privada, se podrán abrir en los términos establecidos en el artículo 41 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, y podrán acceder a las mismas las personas que tengan fijada su residencia en el municipio en el que se ubique la instalación o en los colindantes.3.– La actividad deportiva individual, con cita previa en centros deportivos de gestión privada que se hallen dentro del municipio de residencia o en los colindantes, podrá realizarse en los términos establecidos en el artículo 42 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.4.– El deporte profesional se desarrollará de conformidad con los artículos 38, 39 y 40 de la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo.5.– Las instalaciones deportivas de gestión pública permanecerán cerradas.

y una nota aclaratoria de la ERTZAINTZA publicada por la GMF https://www.gmf.eus/noticias/682/Criterios-de-aplicacion-de-la-Ertzaintza-y-Policias-Locales-sobre-la-alarma-sanitaria/

 

3.Regulación de la actividad física no profesional al aire libre (paseos y deporte individual).

¿Cuáles son los requisitos para la práctica de la actividad física?:

Para personas de 14 años de edad en adelante.

Actividad de deporte individual que no requiera contacto con una tercera persona.

1 vez al día dentro las franjas horarias establecidas. Sin limitación de tiempo.

¿Qué lugares están permitidos?:

Cualquier vía o espacio público, incluidos los espacios naturales y zonas verdes, dentro del término municipal de residencia y municipio colindante.

No se permite su práctica en instalaciones deportivas cerradas.

Se permite ir al monte o practicar otro deporte (por ejemplo ciclismo), incluso utilizando coche, dentro del propio municipio y colindante, de forma individual o con personas del ámbito de convivencia familiar.

¿Cómo se realizarán los paseos?

Las personas podrán pasear de forma individual o acompañada de personas de la unidad convivencial o persona cuidadora, dentro de las franjas horarias establecidas en su municipio o colindante.

¿Cómo se practicará el deporte individual que no requiera contacto físico?

Se practicará de manera individual, salvo necesidad de salir en compañía y dentro del municipio donde se resida y municipio colindante. No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona conviviente, una persona empleada del hogar a cargo o persona cuidadora oficial

Sí, al considerarse una actividad deportiva no competitiva

 

OS RECOMIENDO LEEROS LOS ARTICULOS PUBLICADOS Y PODER SACAR VUESTRAS CONCLUSIONES

 

"Espainiako Gobernuko agintariek iragarritako Normaltasun berrirako trantsizio-planaren aurrean, Euskal Mendizale Federazioa ahalik eta informazio gehien biltzeko ahaleginetan ari da, gure erkidegoko mendiko kirolei planean jasotako faseek nola eragiten dieten jakiteko.

Kultura eta Kirol Ministerioak jakinarazi duenez, maiatzaren 4an hastea aurreikusita dagoen '0 Fasea' Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratuz ofizialdu ez bada ere, «profesionalen eta federatuen kasuan, banakako entrenamenduei berriro ekitea» aurreikusten da, baina ez da zehazten kirol guztiei berdin eragiten dien edo kirola egiteko lekualdatzea baimenduta dagoen.

Horrekin guztiarekin lotuta, gogoratu behar dugu Euskal Mendizale Federazioa FEDMEko Segurtasun Batzordeko lantaldeko kide dela, eta mendiko kiroletako federazio autonomiko guztietako segurtasun-arduradunek eta teknikariek parte hartzen dutela lantalde horretan.

Helburua argia da: pairatzen ari garen pandemiari aurre egiteko aurreikusten den konfinamendua arintzeko aldian normaltasun berrira itzultzearekin lotuta mendiko kiroletan sor daitezkeen beharrak eta kezkak ezagutzea.  Beste herrialde, federazio eta elkarte batzuetan egiten ari diren bezala, egoera berriak gomendioak, protokoloak eta jokabide-arau berriak beharko ditu, batez ere osasunaren arlokoak, gure kirolak ahalik eta modu seguruenean egin ahal izateko.

Sarean lan egitea eta informazioa partekatzea da aipatutako lantaldearen helburua, guztion artean gure errealitatera egokitutako protokoloak eta gomendioak lantzeko; horretarako, lankidetzan arituko gara arriskuen prebentzioaren arloko adituekin, kirol-teknikariekin, medikuekin, kirol-kudeatzaileekin, lehiaketen antolatzaileekin eta prestatzaileekin.

Une honetan, informazio ofiziala oraindik gehiago xehatu behar dela uste dugu, eta neurri horiek modu egokian zehaztu arte itxarotea gomendatzen dugu, haien berezitasunak ezagutzeko eta gure buruak arriskuan jartzea saihesteko nahiz arau-hausterik ez egiteko.

Kultura eta Kirol Ministerioak azpimarratu duenez, «baimendutako edozein jarduera segurtasun-, autobabes- eta urruntze-baldintzak aintzat hartuz garatu beharko da, zehaztutako moduan».

 

 

Leer más: COVID-19, Komunikatua EMF: mendiko kirolen praktika-Comunicado FVM: práctica de deportes de montaña