2018KO OHIKO BATZAR NAGUSIRAKO DEIALDIA

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2018

 

Xedea:

Honen bidez Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkarteak 2018. urteari dagokion Ohiko Batzar Nagusirako deialdia egiten du. Batzarra elkartearen egoitzan egingo da.

 

Objeto:

Por la presente se convoca a la Asamblea General Ordinaria correspondiente a este año 2018 que celebrará esta Sociedad Deportiva Erlaitz Mendi Elkartea.

Data / Fecha:

2018ko AZAROAREN 29an, osteguna

Jueves, día 29 de NOVIEMBRE del 2018

Ordutegia eta tokia / Horario y lugar celebración:

               

                                     19:00 - Lehen deialdia / primera convocatoria

                                     19:30 - Bigarren deialdia / segunda convocatoria

                                    

                                     S.D. Erlaitz M.E (egoitza soziala / sede social)

                                     Peña kalea, zk.gabe (trasera nº 18 San Marcial kalea)

Hau izango da

EGUNEKO GAIEN ZERRENDA

       -       Zuzendaritza Batzordearen agurra.

-          2018ko Maiatzaren 8ko ezohiko Batzar nagusiaren akta irakurri eta hala erabakitzen bada, honen onartzea.

-          Dirusainaren eta 2. Dirusainaren dimisioak.

-          Elkartearen 2018 urteko jardueren memoria.

-          Balantze ekonomikoa 2018.

-          Elkartearen egungo egoera eta 2019rako asmoak.

-          2019ko jardueren egutegia.

-          Erlaitz 2019 laisterketa antolatzeko arazoak.

-          Galderak eta eskariak.

BESTELAKO DOKUMENTAZIOA:

Informazio gehiago elkartearen web gunean.

Besterik gabe, batzarrera etorriko zarelakoan, nire agurrik beroena,

 

Con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DIA

       -       Saludo de la Junta Directiva.

-          Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea general extraordinaria celebrada el pasado día 8 de Mayo del 2018.

-          Dimisiones del Tesorero y del 2º Tesorero.

-          Memoria de Actividades de la Sociedad durante el presente año 2.018.

-          Balance económico 2018.

-          Situación actual de la sociedad y perspectivas para el año 2019.

-          Calendario de actividades 2019.

-          Problema organización carrera Erlaitz 2019.

-          Ruegos y preguntas.

OTRA DOCUMENTACIÓN:

Más información en la web de la sociedad.

Sin otro particular y esperando tu asistencia, se despide de ti,

Presidentea

Fdo/Sin. Dn. Antxon Labaien Borges Jauna